Hiển thị tất cả 3 kết quả

Giảm giá!
3,500,000

 • Quản lý quy trình Phục vụ Thu ngân Quầy bar/bếp.
 • Quản lý định mức tiêu hao nguyên phụ liệu.
 • Tạo gói combo.
 • Tiết kiệm tối đa thời gian cho nhân viên phục vụ.
 • Giảm thiểu thất thoát cho thu ngân.

Giảm giá!
3,500,000

 • Quản lý quy trình Phục vụ Thu ngân Quầy bar/bếp.
 • Quản lý định mức tiêu hao nguyên phụ liệu.
 • Tạo gói combo.
 • Tiết kiệm tối đa thời gian cho nhân viên phục vụ.
 • Giảm thiểu thất thoát cho thu ngân.

Giảm giá!
3,500,000

 • Quản lý quy trình Phục vụ Thu ngân Quầy bar/bếp.
 • Quản lý định mức tiêu hao nguyên phụ liệu.
 • Tạo gói combo.
 • Tiết kiệm tối đa thời gian cho nhân viên phục vụ.
 • Giảm thiểu thất thoát cho thu ngân.